Vörös Miklós

Fokozat, cím, beosztás

egyetemi adjunktus

Végzettség

kulturális antropológia (University of Chicago), szociológia és közgazdaságtan (Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem), történettudomány (ELTE Atelier Program)

Kutatási terület

A kulturális örökségi diskurzusok kritikai kutatása, fogyasztásszociológia és márkakutatás, a kulturális antropológia elmélettörténete, anyagi kultúra és tárgykultúra, biopolitika.

Oktatott tárgyak

Kritikai örökségkutatás, Fogyasztásszociológia, Márkakultúra: elmélet és gyakorlat, Kritikai kultúrakutatás (Cultural studies), Társadalmi alapismeretek, Bevezetés a társadalomtudományokba.

Szakmai eredmények, publikációk

Vörös, Miklós (2011) “Tabuk és tanulságok: Fordulópontok az antropológiai terepmunka történetében,” Café Bábel, 2011. augusztus, 65(3): 19–26.

Vörös, Miklós (2010) “Kulturális fordulat. A fogyasztáskutatás reneszánsza a hetvenes–nyolcvanas években,” Replika, 2010. december, 72: 7–16.

Vörös, Miklós (2004)  “Az antropológiai résztvevő megfigyelés története.” In Településkutatás: Szöveggyűjtemény, Letenyei László, szerk. (Budapest: L’Harmattan), 395–416. (Frida Balázzsal.)

Vörös, Miklós (1999) “‘Not fieldwork – J’. James Clifford és az antropológia termékeny illúziói,” Helikon, 1999. december, 65(4): 591–599.

Vörös, Miklós (1998) “Buda und Pest: Eine Kulturelle Geographie zweier Städte, die eine sind,” in Berliner Blätter. Ethnographische und Ethnologische Beiträge (Berlin: Gesellschaft für Ethnographie und Humboldt-Unversität zu Berlin), 72–80.

Vörös, Miklós (1997) “Életmód, szabadidő, háztartás: Fogyasztáskutatás az államszocialista Magyarországon,” Replika, 26: 17–30. 

Vörös, Miklós with Miklós Hadas, eds. (1997) Ambiguous Identities in the New Europe.  Replika Special Issue in English. Budapest: Replika Kör

Vörös, Miklós with Miklós Hadas, eds. (1996) Colonization or Partnership?  Eastern Europe and Western Social Sciences. Replika Special Issue in English. Budapest: Replika Kör

Vörös, Miklós (1995) “Határesetek: Az amerikai antropológia és szociológia történeti perspektívában,” Replika, 15–16: 236–262.  

Vörös, Miklós (1994) “Az antropológia és az etnográfiai kutatás politikuma: Hozzászólás Niedermüller Péter tanulmányához,” Replika, 13–14: 169–174. 

Különösen fontosnak tartom a kritikai kultúrakutatás, a fogyasztásszociológia és a társadalmi nemi tanulmányok bizonyos kutatási területeinek bevezetését a magyarországi tudományos életbe és az egyetemi oktatásba a kilencvenes évek közepén

Melyik az a 3 szöveg, ami a jelenlegi kutatási tevékenységét leginkább inspirálja?

Clifford Geertz amerikai kulturális antropológus írásai a szemléletmódja és írói stílusa miatt

Edward Bruner, Barbara Kirschenblatt-Gimblett, Richard Handler kritikai írásai a kulturális örökség reprezentációiról

Giorgio Agamben írásai a biopolitikáról és dehumanizációról

Néhány kulturális élmény, amelyeket meghatározónak tekint az életében?

Négy év Chicagóban
Chichén-Itza és Uxmal maja városai a Yucatán-félszigeten
Antropológiai terepmunka Otavalo városában (Ecuador, 1993)
A Kraftwerk 1981-es koncertje a budapesti Kisstadionban
Részvétel és előadás Eötvös Péter mesterkurzusán Frankfurtban
A Krétakör Színház előadásai

Mivel tölti szívesen az idejét, ha épp nem a MOME-n tanít?

Mediterrán kisvárosokat fedezek fel, UNESCO kulturális örökségi helyszíneket látogatok
Terepfutok és teljesítménytúrázom
Tengerparton szívom magamba a friss levegőt, amikor csak lehet