Semsey Balázs

Fokozat, cím, beosztás

egyetemi tanársegéd

Végzettség

művészettörténet

Kutatási terület

középkori és kora újkori bútorművesség, történeti enteriőrök, muzeológia

Oktatott tárgyak

proszeminárium, iparművészet- és designtörténet, műleírás

Szakmai eredmények, publikációk

· Régi festett hirdetések egy terézvárosi tűzfalon. Műemlékvédelem, 2002/5, 296–297

· Celli Mária-oltárok Magyarországon. In: Mariazell és Magyarország. Egy zarándokhely emlékezete. Szerk. Farbaky Péter és Serfőző Szabolcs. Budapest, 2004, 289–298; németül: Marienaltäre des Mariazeller Typs in Ungarn. In: Ungarn in Mariazell – Mariazell in Ungarn. Geschichte und Erinnerung. Hg. Péter Farbaky und Szabolcs Serfőző. Budapest, 2004, 289–298

· Hajó alakú szószékek Magyarországon. Művészettörténeti Értesítő LV. (2006), 307–325

· Ein Sekretär vom Beginn des 19. Jahrhunderts mit der Darstellung von Antonio Canovas Wiener Maria-Christinen-Denkmal. Ars Decorativa 25. (2007), 69–78

· Kulturális örökség és/vagy muzeológiai probléma? Beépített templomi berendezések az Iparművészeti Múzeumban. In: Ars perennis. Fiatal Művészettörténészek II. Konferenciája Budapest, 2009 – CentrArt Művészettörténeti Műhely Tanulmányok – Primus Gradus Tanulmányok. Szerk. Tüskés Anna. CentrArt Egyesület, Budapest, 2010, 115–120

· Architecture and Museology at the End of the 19th Century. The “Hungarian Room” of the Museum of Applied Arts – a Case Study. Ars Decorativa 28. (2012), 7–22

· Adalékok a vágtapolcai kastély 18. századi berendezésének utóéletéhez. Ars Hungarica, XXXIX. (2013), Supplementum (Tanulmányok Kelényi György tiszteletére.), 151–157

· Fikció, rekonstrukció, imitáció. Történelmi szobák az Iparművészeti Múzeumban (I.) In: Als ich can – Tanulmányok Urbach Zsuzsa 80. születésnapjára. Szerk. Gaylhoffer Kovács Gábor és Székely Miklós. CentrArt Egyesület, Budapest 2013, 184–191

· Irreguläre Ornithologie. Angaben zur (Um)Gestaltung der Interpretation eines Motivs. Ars Decorativa 29. (2013), 41–56

· Fények, árnyékok és a húsvét misztériuma. Szentsír a gyöngyöshalászi templomban. Magyar Iparművészet, 2014/3 (április), 33–39

· Vogel Frigyes budapesti lakatosmester és acélszékei. Adalék az ipari bútorok magyarországi történetéhez. Magyar Iparművészet, 2015/9 (november), 35–40

 

Díjak

Opus mirabile (2009)

Melyik az a 3 szöveg, ami a jelenlegi kutatási tevékenységét leginkább inspirálja?

Néhány kulturális élmény, amelyeket meghatározónak tekint az életében?

Peter Gabriel, David Bowie, Alexander Balanescu

Martin Scorsese, Peter Greenaway, Mijazaki Hajao

Heinrich Böll, Umberto Eco, William Wharton

New York, Berlin, Róma

Mivel tölti szívesen az idejét, ha épp nem a MOME-n tanít?

utazás, olvasás, filmek, zene (élőben és felvételről)