Pecze Krisztina

Fokozat, cím, beosztás

PhD, egyetemi adjunktus

Végzettség

gazdálkodástudomány

Kutatási terület

vállalati működés, vállalati stratégia

Oktatott tárgyak

Vállalatgazdaságtan, Stratégiai menedzsment, Pénzügyi menedzsment

Szakmai eredmények, publikációk

Pecze Krisztina (2013) Állatgyógyászat világszínvonalon – A Lavet Kft. esete, 

in Ábel István, Czakó Erzsébet (szerk.): Az exportsiker nyomában, Alinea Kiadó, Budapest, 2013, p:177-186, (ISBN:978 615 5303 02 9)

Bartek-Lesi Mária – Pecze Krisztina (2007) Az összvállalati stratégia területi,

in: Bartek-Lesi Mária – Bartók István – Czakó Erzsébet – Gáspár Judit – Könczöl Erzsébet – Pecze Krisztina: Vállalati stratégia, Alinea Kiadó, Budapest, 2007, p:175-218, (ISBN-13: 978-963-9659-09-4) http://www.alinea.hu/vallstrat.php

Pecze Krisztina (2006) Vállalati kapcsolati hálók Magyarországon, A hosszú távú piaci kapcsolatok motivációi,PhD értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, 2006 http://phd.lib.uni-corvinus.hu/201/

Pecze Krisztina (2006) A vállalatközi kapcsolatok és a vállalati hálók in: Bartek-Lesi Mária – Bartók István – Czakó Erzsébet – Gáspár Judit – Könczöl Erzsébet – Pecze Krisztina: Vállalati stratégiaalkotás, Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézet – Alinea, Budapest, 2006, p:129-141 

Pecze Krisztina (2005), Az üzleti kapcsolatok értékteremtő szerepének vizsgálata stratégiai nézőpontból, in: Vezetéstudomány, XXVI. Évfolyam 2005. 5.szám. pp. 25-35.

Pecze Krisztina (2003), Stratégia és a vállalatközi kapcsolatok, in: Vezetéstudomány, XXIV. Évfolyam 2003. 6.szám. pp. 2-17.

Pecze Krisztina (2003) Üzleti fogalmak definiálása, in: Chikán Attila – Wimmer Ágnes(szerk.): Üzleti fogalomtár, Alinea Kiadó, 2003, 123-144. o.

Bartek-Lesi Mária – Czakó Erzsébet – Pecze Krisztina (2002), Changes in the strategic behavior and operation of Hungarian companies in the second half of the 1990s. in: Chikán Attila, Czakó Erzsébet, Zoltayné Paprika Zita(ed): National Competitiveness in the Global Economy. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002, p. 54-79. 

Bartek-Lesi Mária – Czakó Erzsébet – Pecze Krisztina (2002), A magyar vállalati magatartás és működés változásai a kilencvenes évek második felében az 1996. és 1999. évi versenyképességi felmérések tükrében., in: Chikán Attila, Czakó Erzsébet, Zoltayné Paprika Zita(szerk): Vállalati versenyképesség a globalizálódó magyar gazdaságban, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002, 60-86. 

A vállalati hálók stratégiaelméleti megközelítései Társadalom és Gazdaság 24(2002)2, 287-326; 1588-9734©Akadémiai Kiadó, Budapest

Melyik az a 3 szöveg, ami a jelenlegi kutatási tevékenységét leginkább inspirálja?

Néhány kulturális élmény, amelyeket meghatározónak tekint az életében?

1 év - Párizs, Sorbonne
Mittelcinemafest Budapest
Számtalan színházi élmény

Mivel tölti szívesen az idejét, ha épp nem a MOME-n tanít?

művészfilmek, kiállítások, jóga, beszélgetések