Kapitány Gábor

Fokozat, cím, beosztás

DSc, egyetemi magántanár

Végzettség

ELTE BTK

Kutatási terület

szociológia, kulturális antropológia, szocioszemiotika, társadalomelmélet

Oktatott tárgyak

Tárgyszimbolika, A design és a művészet kulturális antropológiai vonatkozásai, Társadalom és etika a kortárs filmművészetben

Szakmai eredmények, publikációk

A szellemi termelési mód, Kossuth, Budapest, 2013

Túlélési stratégiák, társadalmi adaptációs módok, Kossuth, Budapest, 2007, 

Symbolic elements of everyday life, MTA TK SZI, 2012, e-book: http://www.socio.mta.hu/dynamic/st_soc_3_kapitany.pdf 

Alternatív életstratégiák, Typotex, Budapest, 2014

Látható és láthatatlan világok az ezredfordulón és után, Typotex, Budapest, 2013

A mindennapi élet jelrendszereiről. Szocioszemiotikai tanulmányok. Loisir, Budapest, 2014

Rejtjelek, Interart-Szoroban, Budapest, 1993

Rejtjelek 2. Kossuth, Budapest, 1995

Beszélő házak, Kossuth, Budapest, 2000

Magyarságszimbólumok, Európai Folklór Intézet, Budapest, 2002

Melyik az a 3 szöveg, ami a jelenlegi kutatási tevékenységét leginkább inspirálja?

Lakoff, George – Johnson, Mark (2003): Metaphors we live by, The University of Chicago Press, London (eredeti: 1980)

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1973): A szellem fenomenológiája, Akadémiai, Budapest

Turner, Victor W. (2002): A rituális folyamat (Struktúra és antistruktúra), Osiris, Bp. (Osiris Könyvtár) (eredeti: Turner, V. W (1969): The Ritual Process: Structure and Anti-Structure (Foundations of Human Behavior), Aldine de Gruyter, Hawthorne, New York

Néhány kulturális élmény, amelyeket meghatározónak tekint az életében?

Utazási tapasztalatok: Franciaország, Belgium, Hollandia, Olaszország, Görögország, Spanyolország, Portugália, Norvégia, Törökország, Marokkó, Egyiptom
Olvasmány-, film és színházélmények (felsorolhatatlan)
Zene

Mivel tölti szívesen az idejét, ha épp nem a MOME-n tanít?

Szépirodalmi alkotótevékenység (vers-, novella- és regényírás); utazás, olvasás, film, színház, zene, ének, baráti, családi beszélgetések, sport