Illés Anikó

Fokozat, cím, beosztás

PhD egyetemi docens

Végzettség

pszichológia, esztétika

Kutatási terület

a vizualitás, a pszichológia és az oktatás interdiszciplináris megközelítései (észlelés, tetszés, múzeumi és esztétikai élmény, kreativitás, kutatás és alkotás vizsgálata stb.), valamint a képek elemzése mint kutatási módszer a pszichológiában

Oktatott tárgyak

Művészetpszichológia, Bevezetés a pszichológiába, Szociálpszichológia, Pedagógiai pszichológia, Vizuális képességek fejlődése, Kutatás és alkotás

Szakmai eredmények, publikációk

Aniko Illes, Peter Bodor: Cultural heritage and the meaning of museums for young Hungarians. In: Marie Banks (eds.) IECON18: Interpret Europe Conference – Conference Proceedings. 232 p. Kőszeg, Hungary, 23-26 March 2018. pp. 81-92.

Aniko Illes, Peter Bodor: Patterns of Museum Perception in Hungarian University Students. In: Stefano Mastandrea, Fridanna Maricchiolo (eds.) The Role of the Museum in the Education of Young Adults. Motivation, Emotion and Learning. 219 p. Roma: Roma Tre-Press, 2016. pp. 185-201.

Kende A, Illés A: On the practice of artistic measurement of social mobility and marginalization. In: M C Manifold, S Willis, E Zimmerman (szerk.) Culturally sensitive art education in a global world: A handbook for teachers. 284 p. Alexandria: National Art Education Association, 2016. pp. 206-214.

Illés Anikó: Kollázselemzés: A ma és a holnap Európájának vizuális megfogalmazása egy fókuszcsoport-vizsgálat során. In: Bodor Péter (szerk.) Emlékezés, identitás, diszkurzus. 331 p. Budapest: L’Harmattan Kiadó, 2015. pp. 197-217.

Illés Anikó: A narrativ pszichológia mint a vizuális befogadás új értelmezési módja. Helikon Irodalomtudományi Szemle. Narratív design különszám, LIX:(1) pp. 40-54. (2013)

Judit Bényei, Anikó Illés, Gabriella Pataky, Zsófia Ruttkay, Andrea Schmidt: Which Avatars Comfort Children? In: Simone Bassis, Anna Esposito, Francesco Carlo Morabito (eds.) Recent

Advances of Neural Network Models and Applications: Proceedings of the 23rd Workshop of the Italian Neural Networks Society (SIREN), May 23-25, Vietri sul Mare, Salerno, Italy. 2013.05.23-2013.05.25. Bern: Springer Verlag, 2013. pp. 295-303. (Smart Innovation, Systems and Technologies; 26.)

Pataky, Gabriella, Illés, Anikó, Kárpáti, Andrea (eds.): Art – Space – Education. Program and Book of Abstracts. 33rd World Congress of the International Society for Education through Art (InSEA) Budapest, Hungary, 2011

Aniko Illes: Museum as a Place of Knowledge, Development, and Experience. In Conference entitled: ‘Il museo come spazio di formazione’ (organised by ANISA and Musei Vaticani), Musei Vaticani, 2011, invited lecture

Illés Anikó: Művészetterápia a közoktatásban: elméleti lehetőségek és etikai megfontolások. In Új Pedagógiai Szemle. 2009. LIX. évf. 5-6 .sz. 233-240. old.

Illés Anikó: A magyar történelmi festészet narratív pszichológiai elemzése. In Magyar Tudomány. CVIII. kötet – Új folyam, XLVII. kötet, 2003/1. szám, 67-77. old.

Melyik az a 3 szöveg, ami a jelenlegi kutatási tevékenységét leginkább inspirálja?

Pelowski, M. Forster, M., Tinio, P.P.L., Scholl, M., Leder, H. (2017): Beyond the lab: An examination of key factors influencing interaction with ‘real’ and museum-based art. In Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts Vol. 11, No. 3, 245–264

Cupchik, G. C. and Shereck, L. (1998) Generating and receiving contextualized interpretations of figurative sculptures. In Empirical Studies of the Arts,16, No.2. 179-192

Ruttkay Zs., Germa, K. (szerk., 2017) Digitális múzeum. Budapest-Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 307 old.

Néhány kulturális élmény, amelyeket meghatározónak tekint az életében?

Spiró György: Fogság
3-3 hónap az USA-ban illetve Olaszországban
Számtalan színházi élmény

Mivel tölti szívesen az idejét, ha épp nem a MOME-n tanít?

olvasás, beszélgetés, társasjáték