Haba Péter

Fokozat, cím, beosztás

PhD, egyetemi adjunktus

Végzettség

művészettörténet

Kutatási terület

Magyar építészet a 20. század második felében

Oktatott tárgyak

Designtörténet I-II, Kutatásmódszertan, Műleírás, A designkultúra aktuális kérdései, Kronologikus művészettörténet, Speciális kutatás.

Szakmai eredmények, publikációk

Félárnyékban. Az 1960-as évek magyar ipari építészete a kánonokon túl. Ars Hungarica XLIV. (2018) 2. 135–162.

Rétegződő emlékezet. A magyar ipari építészet (ön)képei 1948-tól napjainkig. In: Kerékgyártó Béla PhD – Szabó Levente DLA szerk.: Építészet és idő. A 60-as és 70-es évek magyarországi építészetének örökségéről. BME Építőművészeti Doktori Iskola, 2017, Budapest, 258–277.

At the forefront of socialist development: women in Hungarian industrial architecture. In: Mary Pepchinski – Mariann Simon szerk.: Ideological Equals: Women Architects in Socialist Europe 1945–1989. Routledge, London – New York 2016, 34–47.

Nimbusz és identitás. Az IPARTERV tevékenységének recepciója a korai Kádár-korszakban. Művészettörténeti Értesítő LXIV. (2015) 2. 387–408.

The Rise of Aluminum. Pavilions by ALUTERV at the Budapest City Park Trade Fair Center. In: Miklós Székely szerk.: Ephemeral Architecture in Central-Eastern Europe in the 19th and 20th Centuries. L’Harmattan France 2015. 253–264.

Autonomous universality. Attempts at systematization in Hungarian industrial architecture in the early Kádár period. Architektúra & Urbanizmus XLVIII. (2014) 3–4. 178-201.

Pavilion Architecture in Hungary between 1957 and 1970. Structural Aesthetics, Technological Innovation, Politics. CENTROPA – A Journal of Central European Architecture and Related Arts. XIII (2013) 1. 64-82.

Expression of energy. The architecture of power stations in Hungary between 1945 and 1970 I. és II. Periodica Polytechnica Architecture XLIII. (2012) 1. 17–32. http://www.pp.bme.hu/ar/article/view/7157/6220; XLIII. (2012) 2. 57–75. http://www.pp.bme.hu/ar/article/view/7289/6241

Reakciók a szocreálra. Forma és ideológia a magyar ipari építészetben 1950 és 1956 között. Építés- Építészettudomány XL. (2012) 3–4. 331–363.

Keserü Katalin – Haba Péter szerk.: A modernizmus kezdetei Közép-Európa építészetében. Lengyel, cseh, szlovák és magyar építészeti írások a 19–20. század fordulójáról. Ernst Múzeum, Budapest, 2005.

Melyik az a 3 szöveg, ami a jelenlegi kutatási tevékenységét leginkább inspirálja?

Reyner Banham: The Architecture of Well-Tempered Environment. Architectural Press, 1969.

Gillian Darley: Factory. Reaktion Books, London, 2003.

Dr. Gilyén Nándor: Szerkezet és forma az építészetben. Műszaki Könvkiadó, Budapest, 1982.

Néhány kulturális élmény, amelyeket meghatározónak tekint az életében?

A londoni Kew Gardens, Tarkovszkij: Tükör, El Escorial, a román kori templom Nagybörzsönyben, Carlo Scarpa múzeumi enteriőrjei a veronai Castelvecchióban.

Mivel tölti szívesen az idejét, ha épp nem a MOME-n tanít?

Ha csak tehetem, erdőkben vagy múzeumokban sétálok.