Ferkai András

Fokozat, cím, beosztás

DSc, egyetemi tanár

Végzettség

okleveles építészmérnök, MÉSZ-ÉTE mesteriskolai diploma

Kutatási terület

építészettudomány, építészettörténet és –elmélet, művészettörténet, környezetkultúra, műemlékvédelem (a magyar és közép-európai modern építészet és városépítés témái az eszmetörténet, szakma- és intézménytörténet, életmód-kutatás, recepcióelmélet és hermeneutika módszereivel)

Oktatott tárgyak

Kronologikus művészettörténet, Műleírás, Építészettörténet, Modern és kortárs tér (4-5 változatban), A tér aktuális kérdései, Tudományos írás, Szaktörténet 1-2 (Építészeti Intézet)

Szakmai eredmények, publikációk

András Ferkai, Axe or Mirror? Architectural journals in post-war Hungary, In: Schmiedeknecht, Torsten, Peckham, Andrew (ed.) Modernism and the Professional Architectural Journal. Reporting, Editing and Reconstructing in Postwar Europe, London: Routledge, 2018. pp. 112-130.

Ferkai András: Intézménytörténet, Szellemi műhelyek, A budai Várnegyed helyreállítása, Kronológia, In: Ferkai András (szerk.), KÖZTI 66. Egy tervezőiroda története I. 1949-1991. Budapest: Vince kiadó, 2015. pp. 15-84, 85-149, 177-191, 455-500.

András Ferkai: City Analysis: Social Commitment or Cold Professionalism? The Case of Hungary, In: Szerk.: Gregor Harbusch, Szerk.: Bruno Maurer, Szerk.: Muriel Pérez, Szerk.: Kees Somer, Szerk.: Daniel Weiss Atlas of the Functional City: CIAM 4 and Comparative Urban Analysis. Bussum: THOTH Publishers, 2014. pp. 222-233.

Ferkai András: Farkasdy Zoltán építészete, Budapest: HAP Tervezőiroda Kft. 2014.

Ferkai András: Molnár Farkas, Budapest: TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2011.

Ferkai András: „A jövő nemzedék egészsége fontosabb minden stíluskérdésnél”. Építészek a falukutatásban és a népi szociográfiában a két háború között, Kommentár IV: (1) pp. 21-35. (2009)

Ferkai András: A modern mozgalom színhasználatáról Fischer József Napraforgó utcai villája kapcsán, Magyar műemlékvédelem. XIV. pp. 279-284 (2007).  

Ferkai András, Űr vagy megélt tér? Építészettörténeti írások. Budapest: Terc Kft. 2003.

Ferkai András: Hungarian Architecture between the Wars, Hungarian Architecture int he Post-war Years, In: Wiebenson, Dora, Sisa József The Architecture of Historic Hungary. Cambridge; London: MIT Press, 1998. pp. 245-274, 277-297.

Ferkai András: Buda építészete a két világháború között, Budapest: MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, 1995.

Melyik az a 3 szöveg, ami a jelenlegi kutatási tevékenységét leginkább inspirálja?

Moravánszky Ákos, Hopfengärtner, Judit (Ed.), Re-Humanizing Architecture. New Forms of Community, 1950-1970. Basel: Birkhäuser, 2017.

Colomina, Beatriz, Privacy and Publicity: Modern Architecture As Mass Media, Cambridge: The MIT Press, 1994.

Jauss, Hans Robert, Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat – irodalmi hermeneutika, Bp.: Osiris Kiadó, 1999.

Néhány kulturális élmény, amelyeket meghatározónak tekint az életében?

Bulgakov: Mester és Margarita
Szerb Antal: Utas és holdvilág
John Eliot Gardiner barokk koncertjei
Bálint Endre életmű kiállítása a Magyar Nemzeti Galériában
A Hans van der Laan Vaals-i kolostorában töltött három nap

Mivel tölti szívesen az idejét, ha épp nem a MOME-n tanít?

régi (reneszánsz, barokk) zene és jazz hallgatása
utazás, városnézés, természetjárás
fényképezés