Elméleti Stúdiumok

Az Elméleti Intézet által gondozott stúdiumok szolgáltatják az egyetem összes hallgatója számára az általános elméleti ismereteket nyújtó tantárgyakat. A kötelező alapozó tárgyak elvégzése után a hallgatók félévente mintegy harminc választható tantárgyból állíthatják össze egyéni tanrendjüket. Az elméleti oktatás alapvető célja – a tényszerű ismeretek közlésén túl –, hogy fejlessze a hallgatók kritikai gondolkodását, elemző-értelmező képességét, segítse őket gondolataik írásban és szóban való kifejtésében. A társadalomtudományi és filozófiai tárgyak is a művészet és a design jelenségeiből indulnak ki, és kiscsoportos interaktív foglalkozásokkal közelítenek a szakokon folyó kreatív munkához.