Design- és vizuálisművészet-tanár MA

A MOME tanárképzésének Design- és vizuálisművészet-tanár programja erős elméleti (pedagógiai és pszichológiai) megalapozást, ugyanakkor korszerű gyakorlati szakmódszertani képzést nyújt a tanárjelölteknek.

A szakképzettség oklevélben szereplő magyar nyelvű megjelölése: okleveles design- és vizuálisművészet-tanár; angol nyelvű megjelölése: Arts and Design Teacher.

„A képzés célja a művészeti képzési terület iparművészeti, építőművészeti, film- és videoművészeti, valamint multimédia képzési ág mesterképzési szakjaira alapozva olyan művésztanárok képzése, akik a középfokú művészeti szakképzésben, a középfokú design- és vizuális művészeti szakképzés számára megfogalmazott általános és a szakirányú képesítés speciális követelményeinek teljesítésére fel tudják készíteni a tanulókat, képesek a Nemzeti alaptanterv szerinti művészetek műveltségi terület nevelési- oktatási feladatainak, továbbá az alapfokú művészeti oktatás és a nem iskolarendszerű oktatás feladatainak ellátására. A képzés felkészít a tanári szakképzettségnek megfelelő pedagógiai vagy a szakterületi tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.” (Részlet a képzési és kimeneti követelményeket megadó rendeletből.)

A tanárképzés során a hallgatók nemzetközi projektekhez is kapcsolódhatnak, elsősorban az oktatók kutatásai illetve művészeti projektjei révén, továbbá a nemzetközi szakmai szervezetekkel való együttműködés révén. Design- és vizuálisművészet- tanár mesterképzési szakra jelentkezni csak osztatlan egyetemi vagy mesterképzésben művészeti szakterületen szerzett, vagy művészeti mesterképzésben megkezdett tanulmányok igazolásával lehet!

Tantervi háló