Képzések

Designkultúra BA

A Designkultúra szak olyan szakembereket kíván képezni, akik képesek a vizuális kultúra, a tárgyi világ és az építészet komplex – többek között történeti, társadalmi, kulturális és filozófiai – összefüggéseinek feltárására és elemzésére. A hallgatók tanulmányaik során a design és a vizuális művészetek művészettörténeti, társadalomtudományi, filozófiai és kommunikációelméleti elemzési módszereivel, valamint a különböző elemzési módszerek integrált, interdiszciplináris, kritikai szemléletű alkalmazásával ismerkednek meg.

bővebben →

Design- és Művészetelmélet MA

A Designelmélet mesterszakon folyó oktatás célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű ismeretekkel rendelkeznek a tárgykultúrát, illetve a vizuális kultúrát elemző társdiszciplínák – művészet- és designtörténet, esztétika, szociológia, kulturális antropológia, közgazdaságtan – területein, képesek ismereteik komplex, interdiszciplináris és kritikai szemléletű alkalmazására, az elméleti reflexióra való felkészültségüknek pedig a design, a média és az építészet tervezési folyamatainak alapos ismerete is integrált részét képezi.

bővebben →

Design- és vizuálisművészet-tanár MA

A MOME tanárképzési műhelye az elmúlt két évtizedben nemzetközileg elismert kutatóhelyként és a vizuális nevelés közoktatási korszerűsítésnek fontos központjaként működött, ahol nemzetközi színvonalú, korszerű pedagógiai programok és taneszközök születtek. A tanszék oktatói számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültek.

bővebben →

Design- és művészetmenedzsment MA

Mesterképzésünk kifejezett nyitott bemenetet kínál a BA alapszakok széles köre számára. A felvételinél teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a design- és művészetelmélet, a designkultúra, továbbá bölcsészettudományi, társadalomtudományi, gazdaságtudományi és művészeti képzési területek alapképzési szakjai; valamint számos további képzési terület alapszakjai meghatározott kreditek teljesítésével.

bővebben →

Múzeumi menedzsment

A múzeumi menedzsment szakirányú továbbképzés olyan szakembereket, felsőfokú végzettséggel rendelkező egyéneket szólít meg, akik egyértelműen kiállító intézményekben szeretnének dolgozni, esetleg már ezen állami vagy magánintézmények alkalmazottai.

bővebben →

Kultúramenedzsment

A kultúramenedzsment szakirányú továbbképzés két féléves képzés során arra törekszünk, hogy a kulturális intézményrendszerben dolgozó vagy ott elhelyezkedni vágyó kollégáink korszerű szempontok szerint, önállóan és proaktívan értelmezzék újra tevékenységüket. A MOME intézményében hallgatóink közvetlenül figyelhetik meg a designkultúra és művészetek alakulásának aktuális folyamatait, jó kapcsolatrendszert építhetnek ki.

bővebben →

Művészettel nevelés

A 2 szemeszterre tervezett képzés lehetőséget biztosít mindazok számára, akik már egy diploma birtokosaként művészetterápia iránt érdeklődnek, s a művészetterápiák pedagógiai hasznosításában kívánják tovább képezni magukat. A képzésre elsősorban oktatásban, nevelésben és segítő szakmákban dolgozó szakemberek jelentkezését várjuk.

bővebben →