Az intézetről

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen zajló elméleti képzést 2008-tól kezdődően az új Elméleti Intézet végzi. Az Intézet a tanszékei által gondozott tárgyak oktatásának, a tanszékein folyó tudományos kutatómunkának, ill. a művészeti alkotó tevékenységnek az összehangolására, és az ezekkel összefüggő oktatásszervezési, igazgatási és gazdasági teendők ellátására jött létre. Az Intézet megalakulása során a korábbi Elméleti Intézet mellett a Menedzserképző és a Tanárképző intézetek integrációja valósult meg. Az Intézet szolgáltatja valamennyi tervező szak számára az Elméleti stúdiumokat, valamint végzi a Designkultúra, a Designelmélet, a Design- és művészetmenedzsment, valamint a Design- és vizuálisművészet-tanár szakok képzését.

Illés Anikó
intézetigazgató
tel.: 70/684-7110
e-mail:  anikoilles@mome.hu

Zwickl András 
Design- és Művészettörténeti Tanszék
tanszékvezető
tel.: 70/684-7110
e-mail: za@mome.hu

Bényei Judit
Pedagógia és Pszichológia Tanszék
tanszékvezető
tel.: 70/684-7110
e-mail: benyeij@mome.hu

Antalóczy Tímea
Társadalom- és Gazdaságtudományi Tanszék
tanszékvezető
tel.: 70/684-7110
e-mail: antaloczy@mome.hu

Gyenge Zsolt
Filozófiai- és Kommunikációelméleti Tanszék
tanszékvezető
tel: 70/684-7110
e-mail: zsgyenge@mome.hu