Művészettel nevelés

A képzés illeszkedése a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen folyó képzésekhez

Képzésünk a Pedagógiai és Pszichológiai Intézeti Tanszék (korábban Tanárképző Tanszék) hagyományaihoz igazodva a Művészettel nevelés címmel indítja el a tanfolyamot. A Tanszék hagyományai szerint a művészeti oktatásra, vizuális nevelésre készíti fel diákjait. A Művészettel nevelés képzés beindításával egy olyan módszer vált megismerhetővé, mely a művészetet a nevelés és a készségfejlesztés, azaz a személyiségfejlesztés, az önismeret, a hatékony kommunikáció területein alkalmazza. A képzés azon potenciális diákok számára is nyitott, akik a tanárképzés iránt nem elkötelezettek, de az alkotói és a befogadói folyamatot az én és a másik megértésében fontos eszköznek látják.

A képzés célja

A továbbképzés célja, hogy támpontokat adjon azoknak a szakembereknek, akik nevelő vagy segítő munkájuk során szívesen dolgoznak a művészet adta lehetőségekkel. A művészettel nevelés kifejezés a nevelőmunka két aspektusát érintheti: egyrészt a „problémás” gyerekekkel való kommunikálást. A művészet lehetőséget teremthet arra, hogy párbeszéd induljon olyan emberekkel, akik érzéseiket és problémáikat nehezen tudják elmondani. Másrészt művészettel előmozdítható a tabuk alatt álló témák tárgyalása (pl. drog, erőszak). A vizuális művészetek, a drámajáték, a zene és a film a szavakon túli kommunikáció módjai.

A tanfolyamot elvégzők kompetenciai a képzés befejezésekor:

A tanfolyam végzett hallgatója ismeri a művészetet alkalmazó pszichoterápiák típusait és alkalmazási lehetőségeit. Hatékonyan képes különbséget tenni az oktatási, szakköri, szabadidős illetve hobbi tevékenység keretein belül működő művészettel nevelés és a művészetterápia klinikai esetei között. A művészetterápiát elsősorban az önismeret, a feszültségoldás, a közösségformálás területein alkalmazza.

A képzés 120 órás tanfolyam.
Két szemeszteren át, kb. havi egy nap elfoglaltságot jelent.
Költségtérítés a két szemeszterre összesen: 170.000.- Ft+ÁFA
A képzés nem elszámolható a tanári kötelező továbbképzések pontjaként.

Tantárgyak:

Elméleti tárgyak: Személyiségpszichológia, Művészetpszichológia, Kortárs művészet (az egyetem oktatói tartják)

Gyakorlati órák: Művészetterápiák, Szupervízió (külsős, elismert szakemberek tartják)

Terepgyakorlat: A MOME által megadott helyeken, illetve szabadon választott helyeken, ez utóbbi esetben egyeztetés szükséges.

2020. szeptemberében nem indul.
Tervezett indítás: 2021 szeptember.

További információk: mn@mome.hu.